Zadzwoń do nas +48 22 3506542
Utwórz konto użytkownika
Wyczyść hasło

Jeżeli chciałbyś otrzymać imienny rachunek za usługi cyfrowe zamawiane na naszej stronie wypełnij dane do faktury na twoim koncie użytkownika (Moje konto -> Twoje dane) po dokonaniu rejestracji. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce regulamin

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Radę Daje z siedzibą w Warszawie (dalej: „Fundacja”).

Dane kontaktowe Fundacji to:
Fundacja Radę Daje
Al. Ujazdowskie 26 lok. 39
00-473 Warszawa

Dane osobowe przetwarzane są w celu: wykonywania usług oferowanych przez Fundację, kontaktowania się drogą elektroniczną lub telefoniczną w sprawie usług Fundacji oraz archiwizacji danych. Ponadto jeśli udzieliłeś stosownych zgód Twoje dane będą przetwarzane w celu przekazywania informacji handlowych oraz innych informacji marketingowych.

Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne wykonania usług, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. W przypadku udzielenia zgód na przetwarzanie danych osobowych w celu przekazywania informacji handlowych oraz marketingowych Twoje dane będą przetwarzane bezterminowo.

Przekazane Fundacji dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom powiązanym z Fundacją, w szczególności podmiotom świadczącym doradztwo prawne i działającym jako podwykonawcy Fundacji.

Podanie danych jest dobrowolne jednak konieczne w celu wykonania usług przez Fundację lub w celu przekazywania informacji handlowych oraz marketingowych. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych, to: prawo dostępu do danych osobowych oraz uzyskania kopii danych, prawo żądania sprostowania danych osobowych, prawo żądania usunięcia danych osobowych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację, prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych (o ile zgoda była wymagana), prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Treść niniejszej klauzuli jest dostępna również w zakładce Polityka prywatności.