Zadzwoń do nas +48 22 3506542
Dlaczego warto wnioskować o upadłość konsumencką przed 24 marca 2020 r.?
Dodano 31 grudnia 2019


W dniu 24 marca 2020 r. wchodzi w życie istotna nowelizacja dotycząca zasad prowadzenia tzw. upadłości konsumenckiej. Wiele zmian dotyczących tego postępowania zawiera rozwiązania korzystne dla zainteresowanych tym postępowaniem, w szczególności mniej rygorystyczne są wymogi otwarcia tego postępowania, jednak w ocenie licznych ekspertów, w tym w naszej, w wielu przypadkach bardziej korzystne będzie złożenie wniosku jeszcze przed wskazaną wyżej datą. Poniżej krótko wskazujemy dlaczego:

  1. Jeśli wniosek będzie rozpatrzony pozytywnie na podstawie obecnych przepisów, tzn. zostanie ogłoszona upadłości, upadły ma pewność, że w najgorszym wypadku po zakończeniu postępowania będzie musiał wykonać plan spłat rozłożony na maksymalnie 36 miesięcy. Wysokość rat w planie spłat jest dostosowana do możliwości zarobkowych upadłego i jego indywidualnej sytuacji, to oznacza, że raty nie są wysokie, w wielu przypadkach miesięczne raty nie przekraczają 300 zł. Oznacza to, że po wykonaniu tego planu spłat upadły nie będzie już posiadał zadłużenia.
    Tymczasem po nowelizacji sąd może stwierdzić, iż zadłużenie upadłego nie podlega umorzeniu w żadnym stopniu. Oznacza to, że mimo, iż dłużnik z własnej woli podda się rygorom postępowania, to mimo to będzie musiał się liczyć z ryzykiem, iż nie osiągnie swojego podstawowego celu, czyli nie nastąpi umorzenie jego długów. Przyznać należy, iż tak dotkliwe rozstrzygnięcie sąd powinien podjąć, jedynie jeśli upadły nie ma żadnego majątku lub dochodów, które zasiliłyby fundusze upadłości oraz do niewypłacalności doprowadził celowo lub w okresie 10 lat od wcześniejszej upadłości konsumenckiej. Jednak nie jest jasne jak sądy będą interpretowały te przepisy. Ponadto należy zauważyć, że maksymalny okres trwania planu spłat wzrasta z 3 lat do 7 lat.
  2. Stosując się do naszych wskazówek nie będzie przeszkód by wnioskować ponownie o ogłoszenie upadłości w razie oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie obecnych przepisów.

 

Przegląd zmian, które wchodzą w życie z dniem 24 marca 2020 r. zamieszczamy pod tym linkiem.