Zadzwoń do nas +48 22 3506542
Jak podważyć wierzytelność dochodzoną przez firmy pożyczkowe lub fundusze inwestycyjne?
Dodano 10 listopada 2020

 

Szanowni Państwo, coraz częściej spotykamy się z roszczeniami dochodzonymi przez instytucje finansowe na drodze sądowej, które nie mają żadnej racji bytu. A jednak co do zasady Sądu w tego rodzaju sprawach wydają nierzadko nakazy zapłaty, które po uprawomocnieniu dają możliwość aby taki podmiot skierował sprawę do egzekucji przez komornika.

Trzeba wskazać, iż w bardzo wielu przypadkach kiedy dług danej osoby zostały zbyty (często wielokrotnie), podmioty zaangażowane w takie transakcje popełniają różne błędy lub zaniedbania.

Fakt, iż Sądy wydają nakazy zapłaty w takich sprawach niekoniecznie oznacza wadliwe działanie przez Sąd. Gdyż Sąd w sytuacji gdy do pozwu dołączona jest nawet częściowo wadliwa dokumentacja, ma podstawy oprzeć się na twierdzeniach powoda i wydać nakaz zapłaty. Procedura cywilna bowiem w takich przypadkach przyjmuje, iż jeśli roszczenie jest niezasadne pozwany wniesie sprzeciw, zaś powód poniesie koszty wynikające z dochodzenia wierzytelności która nie istnieje lub jest niewłaściwie udokumentowana. Z tej zasady korzystają firmy windykacyjne, sądząc (często zasadnie) iż, pozwany nie wniesienie środka zaskarżenia we właściwym czasie. Tymczasem, jeśli zostaje doręczony nakaz zapłaty w takiej sprawie należy zachować spokój i gruntownie przeanalizować treść pozwu oraz dołączone dokumenty.

Jesteśmy często zdumieni w jaki wielu sprawach już z racji na takie proste kroki można doprowadzić do skutecznej obrony przed pozwem i w konsekwencji „anulowania długu”.

Jeśli bowiem zapadnie wyrok oddalający pozew, wierzytelność ta co do zasady nie będzie mogła być już nigdy dochodzona przed sądem. Warto sobie zdawać z tego sprawę oraz skorzystać z instrumentów, które daje procedura sądowa – nie należy ułatwiać takim instytucją ich pracy, nawet w przypadku gdy wierzytelność która jest dochodzona pozwem prawdopodobnie faktycznie kiedyś istniała.

Najczęstsze wady w sprawach wszczynanych przez fundusze (po zakupie wierzytelności od firm pożyczkowych jak np. Vivus, Bocian, Provident, Wonga lub od firm usługowych: np. operatorzy komórkowi jak Polkomtel, T-Mobile, Play, Orange itd.) to:

  1. dochodzenie roszczeń przedawnionych;
  2. braki w dokumentacji;
  3. niewłaściwa forma dokumentacji.

Z racji na opisane wyżej kwestie, bardzo ważne jest zbadanie dochodzonych roszczeń i wniesienie sprzeciwu we właściwym czasie. We wszystkich tych sprawach prawnicy współpracujący z fundacją służą wsparciem.