Zadzwoń do nas +48 22 3506542
Czy samodzielne przygotowanie wniosku niesie ze sobą ryzyko?
Dodano 9 sierpnia 2018

Wymogi w zakresie wniosków o ogłoszenie upadłości nie są skomplikowane. Formularz oraz kreator dostępny na niniejszej stronie umożliwią każdemu dłużnikowi samodzielne przygotować wniosek o ogłoszenie upadłości. Dodatkowo podkreślić należy, iż w razie samodzielnego wniesienia wniosku (tj. bez profesjonalnego pełnomocnika – adwokata / radcy prawnego) sądy z reguły mniej rygorystycznie badają kwestie formalne.

Podkreślić jednak należy, iż istotne jest rzetelne przygotowanie się do sporządzenia wniosku z następujących względów:

  1. Brak odpowiedniego przygotowania może spowodować zaskoczenie niektórymi efektami ogłoszonej upadłości;
  2. Nierzetelne opracowanie wniosku (gdy dane podane przez dłużnika we wniosku są niezgodne z prawdą lub niepełne) może powodować oddalenie wniosku lub umorzenie postępowania;
  3. Brak odpowiedniej argumentacji może powodować oddalenie wniosku;

Zapraszamy do zapoznania się ze wszelkimi informacjami na niniejszym portalu, które wskazują na istotne elementy, które muszą być uwzględnione przy sporządzaniu wniosku o ogłoszenie upadłości. Wskażemy m.in. gdzie można szukać informacji o swoich zobowiązaniach, jakie załączniki i w jakie formie dołączyć do wniosku. Nasz kreator wniosku wskaże właściwy Sąd oraz pomoże uiścić opłatę sądową na rachunek bankowy.

Zapewniamy nadto wszelkie niezbędne materiały, jak m.in. wzory pism procesowych, które mogą być przydatne w toku trwającego postępowania upadłościowego. Wśród dostępnych materiałów znajdziesz praktyczne porady oparte na faktycznych doświadczeniach. Wreszcie w razie potrzeby może uzyskać telefoniczną poradę od zespołu z wieloletnim doświadczeniem w zakresie upadłości konsumenckich składającego się z adwokatów i syndyków.

Mając na uwadze powyżej opisane względy zachęcamy do podjęcia próby samodzielnego sporządzenia wniosku o ogłoszenie upadłości, z wykorzystaniem pomocy udostępnionej przez naszą fundację. W ten sposób możesz ponosząc minimalne koszty odmienić Twój los.