Zadzwoń do nas +48 22 3506542
O naszej misji

Zespół działający przy realizacji projektu bezdlugu.org.pl jest złożony z prawników, którzy od ponad 10 lat są aktywni w dziedzinie postępowań upadłościowych. Mamy doświadczenie w doradztwie prawnym zarówno na rzecz wierzycieli, jak i dłużników, w tym przy największych postępowaniach upadłościowych w Polsce. Członkowie naszego zespołu od wielu lat sprawują funkcję syndyka lub zadania powiązane z tą funkcją, w tym w zakresie upadłości konsumenckiej. Celem niniejszej strony jest stworzenie obywatelowi dostępu do wsparcia prawnego celem skutecznego wykonywania swoich praw przysługujących wobec dużych instytucji wyposażonych w sprawne zespoły prawne. Nasza Fundacja ma unikalną w Polsce bazę wiedzy i doświadczenie w zakresie upadłości konsumenckiej, która jest do Twojej dyspozycji. Skorzystaj z oferowanych przez nas materiałów i porad, aby w najlepszy możliwy sposób przygotować się do ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Opieramy nasz know-how na doświadczeniach adwokatów, syndyków oraz sędziów.

Całość treści dostępnych na niniejszej stronie została autoryzowana przez adwokata i syndyka z ponad 10-letnim stażem w zakresie postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych oraz autora publikacji naukowych poświęconych zagadnieniom postępowań upadłościowych jak również wykładowcę Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

W naszej ocenie, podzielanej również przez środowisko sędziowskie, złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej co do zasady nie wymaga zaangażowania przez dłużnika profesjonalnego pełnomocnika (adwokata, radcy prawnego, doradcy restrukturyzacyjnego). Wymogi dla sporządzenia wniosku o ogłoszenie zostały przez ustawę określone w ten sposób, aby „przeciętny Kowalski” mógł samodzielnie przygotować niezbędną dokumentację. Wskazać należy nadto, iż reguły postępowania upadłościowego dotyczącego konsumentów w dość istotny sposób odbiegają od pozostałych postępowań sądowych, tym samym grono profesjonalnych doradców, którzy biegle poruszają się w tej dziedzinie jest ograniczone. Stoimy na stanowisku, iż przy wykorzystaniu możliwości niniejszego portalu każdy zainteresowany może pozyskać wsparcie co najmniej na tym samym poziomie jak w przypadku współpracy z doradcą w sposób tradycyjny. W ten sposób oferujemy pozyskanie niezbędnego wsparcia za ułamek kosztów wynagrodzenia doradcy przy tradycyjnej współpracy. Nasze wsparcie może polegać na:

  1. Pomocy przy samodzielnym sporządzeniu wniosku o ogłoszeniu – te działania odbywają się bezpośrednio za pomocą kreatora wniosków dostępnego na niniejsze stronie internetowej (zakładka „Przygotuj wniosek”).
  2. Udostępnianiu informacji i porad – różnego rodzaju materiały zostały specjalnie opracowane na potrzeby niniejszego portalu i nie są dostępne w żadnym innymi miejscu (zakładki: „Najczęstsze pytania”, „Filmy”, „Baza wiedzy”).
  3. Konsultacjach telefonicznych – dokładamy starań by wszelkie informacje istotne z perspektywy osoby rozważającej wniesienie wniosku o ogłoszenie upadłości były zamieszczone na niniejszym portalu, jednak oferujemy także możliwość skorzystania z porad telefonicznych w tym zakresie w celu uzyskania dodatkowego potwierdzenia wniosków lub wyjaśnienia sytuacji nietypowych (zakładka: „Konsultacje”).
  4. Pozostałym doradztwie związanym z zagadnieniem upadłości – oferujemy wsparcie dla zainteresowanych osób w zakresie upadłości konsumenckiej jak również pozostałych zagadnień powiązanych z upadłością lub restrukturyzacją zobowiązań (zakładka: „Kontakt”).

STATYSTKI

  • Wiedza oparta na około 600 postępowaniach z całej Polski
  • Doświadczenie gromadzone od ponad 10 lat
  • Wartość zadłużenia spraw w których uczestniczyliśmy to ponad miliard złotych

O FUNDACJI RADĘ DAJE

Strona bezdlugu.org.pl jest własności Fundacji Radę Daje z siedzibą w Warszawie. Fundacja Radę Daje została powołana do świadczenia pomocy konsumentom i innym podmiotom w relacjach z instytucjami. Nadrzędną misją fundacji jest wyeliminowanie przewagi w znajomości prawa i procedur z jaką spotyka się przeciętny obywatel w starciu z profesjonalnymi podmiotami.

Działalność fundacji opiera się na fachowej wiedzy adwokatów i radców prawnych oraz wsparciu wolontariuszy. Zaangażowanie fundacji w sporach obejmuje etap przedsądowy, gdyż fundacja nie jest uprawniona do reprezentowania osób w postępowaniach sądowych. Jednak w razie potrzeby fundacja oferuje pomoc w doborze kancelarii prawniczej, która na korzystnych zasadach udzieli wsparcia na etapie sądowym. Fundacja Radę Daje nie prowadzi działalności gospodarczej.

Jednym z celów statutowych Fundacji Radę Daje jest upowszechnienie wiedzy prawniczej oraz świadomości obowiązujących uregulowań prawnych wśród społeczeństwa. Nadto fundacja udzieli wsparcia m.in. w sporach z bankami, towarzystwami ubezpieczeniowymi, organami samorządowymi lub deweloperami.

Do celów statutowych fundacji należy również niesienie pomocy prawnej (z wyjątkiem zastępstwa procesowego) podmiotom z trudnościami finansowymi. Temu zagadnieniu jest poświęcona niniejsza strona bezdlugu.org.pl. Za pomocą treści oraz usług oferowanych na tej stronie także osoba bez środków finansowych lub z bardzo ograniczonymi środkami finansowymi ma możliwość wyposażenia się w niezbędne informacje dotyczące postępowania upadłościowego prowadzonego wobec konsumentów. W konsekwencji każdy dłużnik w trudnym położeniu ma możliwość skorzystania z procedur, które pozwalają poprawić jego status materialny i uniknąć funkcjonowania w tak zwanej szarej strefie.

Jak powszechnie wiadomo instytucje finansowe u których przeciętny obywatel zaciąga pożyczki lub kredyty, robią to w celach zarobkowych i mają odpowiednią wiedzę w zakresie przysługujących im praw oraz realiów ekonomiczny, a ponadto dysponują personelem, których podstawowym zadaniem jest strzeżenie interesów tych instytucji finansowych. Tymczasem przeciętny obywatel nie ma takiej wiedzy oraz wszelkie czynności wobec tychże instytucji finansowych musi wykonywać w swoim czasie wolnym, tj. już po wykonaniu pracy zarobkowej oraz zaspokojeniu podstawowych potrzeb życiowych swoich i rodziny. Ponadto gdy sytuacja przeciętnego dłużnika ulega wyraźnemu pogorszeniu bardzo często nie stać go na zapewnienie profesjonalnej pomocy prawnej. Tym samym uprzywilejowanie instytucji finansowych jest w wielu przypadkach bardzo wyraźne. Fundacja Radę Daje uruchomiła niniejszą stronę bezdlugu.org.pl aby wyrównać szanse przeciętnego obywatela w starciu z potężną machiną finansową.

Opinie naszych klientów
Doradztwo realizowane przez Fundację Radę Daje zasługuje na najwyższą ocenę. Cieszę się, że dowiedziałam się o ich działalności oraz skorzystałam z ich pomocy.
Ewa
Obecnie jestem już po sprawnie przeprowadzonym postępowaniu upadłościowym. Wreszcie nie muszę się przejmować starymi długami. Dziękuję za wsparcie!
Magdalena
Prawnicy Fundacji Radę Daje mają bardzo szeroką wiedzę w zakresie spaw upadłościowych i restrukturyzacyjnych. To są specjaliści w swoich fachu, którzy bardzo mile mnie zaskoczyli po wcześniejszych nieudanych doświadczeniach z doradcami w tej branży. Szczerze polecam!
Dariusz