Zadzwoń do nas +48 22 3506542
Ogłoszenie upadłości to nie wstyd
Dodano 9 sierpnia 2018

Szanowny Konsumencie, jeśli nie możesz w pełni spłacić swoich długów, Twoje zobowiązania finansowe piętrzą się i nie jesteś już w stanie własnymi siłami im podołać i z tego powodu rozważasz ogłoszenie upadłości konsumenckiej, najprawdopodobniej jest to znak, iż jesteś rzetelnym dłużnikiem i to właśnie dla Ciebie stworzona została instytucja upadłości konsumenckiej, z której dobrodziejstwa możesz, a wręcz powinieneś, dla dobra swojego i swoich najbliższych, jak najszybciej skorzystać. Upadłość konsumencka adresowana jest głównej mierze do osób, które stały się niewypłacalne, jednak nie doprowadziły do tego stanu celowo lub przez rażące zaniedbania. Życie pisze różne scenariusze, zdarzają się sytuacje, na które nierzadko nie mamy wpływu, a które niestety mogą spowodować utratę przez nas płynności finansowej a w konsekwencji powstanie zaległości w regulowaniu rozmaitych zobowiązań finansowych. Jest to sytuacja niepożądana, ogromnie stresująca, a niekiedy prowadząca do poważnych konsekwencji, które ujawnić się mogą nie tylko w sferze finansów. Zbyt długie zwlekanie z podjęciem rozsądnych działań, które zminimalizują skutki trudnej sytuacji finansowej i niekiedy wręcz przeciąganie niepożądanej sytuacji w sferze naszych finansów, bo „może jakoś się ułoży”, prowadzi do nagromadzenia się zobowiązań, zwiększenia naszych długów, czego konsekwencji tłumaczyć żadnemu rozsądnemu człowiekowi nie trzeba.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej niekiedy może wiązać się z poczuciem wstydu, lecz już na samym początku warto zaakcentować, że upadłość nie powinna być rozpatrywana w tych kategoriach, tylko jako szansa na nowy start, tak niekiedy potrzebny. Instytucja upadłości od dawna funkcjonuje z powodzeniem w przypadku przedsiębiorców i jest niekiedy jedynym wyjściem w przypadku utraty płynności finansowej przez firmy. Teraz ustawodawca postanowił wyciągnąć pomocną dłoń również do konsumentów tworząc instytucję upadłości konsumenckiej, aby wesprzeć osoby, którym z jakichś powodów przyszło borykać się z problemami finansowymi.

Szansa na nowy start ma istotne uzasadnienie dla gospodarki oraz ukorzenienie w historii i kulturze. Wskazać należy, iż kwestia konieczności umorzenia długów przez wierzycieli była obecna w nauczaniu Jana Pawła II. Ciekawostką jest, że modlitwa „Ojcze nasz” w tłumaczeniu na język grecki posługuje się sformułowaniem „… odpuść nam długi nasze jak i my odpuszczamy…”. Także w tradycji starego testamentu można odnaleźć zasadę, iż co 50 lat (w rok jubileuszowy), wszystkie długi zostały umorzone.

Bardzo istotne jest podkreślenie, że umożliwienie rzetelnym dłużnikom uzyskania oddłużenia oraz „nowego początku” ma znaczny pozytywny wpływ na sytuację gospodarczą. Faktem jest przecież, że osoba do której kierowana jest egzekucja komornicza w zakresie przekraczającym jej możliwości zarobkowe bardzo często jest zmuszona do ucieczki w tzw. „szarą strefę”. W konsekwencji, te osoby nie odprowadzają podatków, składek na ZUS oraz nie mają perspektyw na skorzystanie z kredytów oraz nieograniczonego rozwoju kariery zawodowej. W dalszej kolejności, trudna sytuacja materialna tych osób powoduje, iż nie tylko nie odprowadzają świadczeń publicznoprawnych, lecz pobierają odpowiednie zasiłki społeczne finansowane ze środków publicznych. Przeprowadzenie postępowania upadłościowego konsumenta jest też bardzo często w interesie banków, które bez ponoszenia żadnych nakładów uzyskują sądowe potwierdzenie braku perspektyw na skuteczną egzekucję oraz w niektórych przypadkach otrzymują zaspokojenie swojej wierzytelności w pewnej części lub w całości.

Wreszcie wskazać należy na przykłady ogłoszonych upadłości konsumenckich, które dotyczyły znanych osób ze sfery popkultury (przykład – Michał Wiśniewski z zespołu Ich Troje lub znany tenisista Boris Becker) oraz wysokich urzędników sądowych.

Źródeł powstania zadłużenia ponad miarę można doszukać się w wielu życiowych sytuacjach, niestety często zależnych od nas samych i naszych „złych wyborów”, jednakże w wielu przypadkach takim źródłem stają się osoby trzecie, których nieodpowiedzialne działania doprowadzają konsumenta do powstania spirali zadłużenia i to w takich właśnie przypadkach, nie zawinionych przez dłużnika, zaczyna działać instytucja upadłości konsumenckiej.  Można przykładowo chociażby wskazać banki oraz inne instytucje pożyczkowe, które przed udzieleniem pożyczki, kredytu, mając taką możliwość, nie badają wnikliwie sytuacji majątkowej klienta i mimo to zachęcają do zaciągnięcia zobowiązania ponad jego potrzeby i możliwości.

Procedura upadłości konsumenckiej została stworzona po to, aby wyratować dłużnika z trudnej sytuacji finansowej i trzeba z całą mocą podkreślić, że skorzystanie z jej dobrodziejstwa stanowi o odpowiedzialnej i rozsądnej postawie dłużnika.