Zadzwoń do nas +48 22 3506542

Upadłość konsumencka jak sama nazwa wskazuje jest przeznaczona dla osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Należy przypomnieć, że co do zasady osoby będące wspólnikami w spółkach osobowych (np. spółka jawna, spółka komandytowa) również są traktowane jak przedsiębiorcy. Rzecz jasna te same reguły dotyczą spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółek akcyjnych.

Jednak również w przypadku przedsiębiorców istnieje szereg możliwości, aby uzdrowić kondycję finansową, w tym:

  1. Wyrejestrowanie działalności gospodarczej (w przypadku osób fizycznych);
  2. Postępowania restrukturyzacyjne (w tym postępowanie o zatwierdzenie układu, przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe i postępowanie sanacyjne);
  3. Postępowanie upadłościowe (w tym tzw. pre-pack).

Zachęcamy również do zapoznania się cyklem wykładów dotyczących prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego w kontekście małych i średnich przedsiębiorców przygotowanych przez prawnika Fundacji dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wykład swoim zakresem obejmuje następujące zagadnienia:

  1. Pozasądowa restrukturyzacja zadłużenia 

Jest to jedno z pierwszych działań jakie może podjąć przedsiębiorstwo, jeśli chce sobie poradzić z nadmiernym zadłużeniem. Z filmu dowiesz się m. in. jakie podejście zastosować wobec wierzycieli publicznych, banków jak i innych podmiotów oraz jakie zalety ma inicjacja pozasądowego postępowania.

2. Obowiązek złożenia wniosku o upadłość

Z filmu dowiesz się m. in. jakie są konsekwencje nie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub złożenia go zbyt późno, jakie są przesłanki do złożenia wniosku o upadłość, kiedy mamy do czynienia z niewypłacalnością przedsiębiorcy oraz jaki jest termin na złożenie wniosku i ile to kosztuje.

3. Postępowanie restrukturyzacyjne – podstawowe zasady

Z filmu dowiesz się m. in. jakie są cele postępowań restrukturyzacyjnych, czym jest plan restrukturyzacyjny i jakie wymogi musi spełniać, wobec kogo może być prowadzone postępowanie restrukturyzacyjne, czym jest układ i kiedy możemy go zawrzeć.

4. Postępowanie o zatwierdzenie układu

Z filmu dowiesz się m. in. czym charakteryzuje się postępowanie o zatwierdzenie układu, jaką rolę pełni sąd w tym postępowaniu, ile czasu trwa to postępowanie, kiedy możemy skorzystać z tej formy postępowania, jak wygląda jego przebieg oraz czym różni się od innych postępowań restrukturyzacyjnych.

5. Przyspieszone postępowanie układowe

Jest to najbardziej popularne z postępowań restrukturyzacyjnych. Z filmu dowiesz się m. in. kiedy możemy skorzystać z tego rodzaju postępowania, jak wygląda przebieg postępowania, jakie są konsekwencję wszczęcia tego postępowania.

6. Postępowanie układowe

Z filmu dowiesz się m. in. czym różni się od przyśpieszone postępowania układowego, jaka jest procedura tego postępowania, czym jest postępowanie zabezpieczające, jakie są wymogi formalne wniosku do sądu, czym różni się od innych postępowań restrukturyzacyjnych.

7. Postępowanie sanacyjne

Z filmu dowiesz się m. in. czemu jest to postępowanie pociągające za sobą najbardziej daleko idące konsekwencje spośród wszystkich postępowań restrukturyzacyjnych, kto może złożyć wniosek o postępowanie sanacyjne, czym są środki sanacyjne, jaka jest rola zarządcy oraz jaki jest związek bezskuteczności czynności dłużnika z postępowaniem sanacyjnym.

8. Postępowanie upadłościowe

Z filmu dowiesz się m. in. jaki jest związek postępowania restrukturyzacyjnego z postępowaniem upadłościowym, jak wygląda przebieg postępowania, na czym polega likwidacja majątku i jaką w rolę w niej pełni syndyk, jakie zalety ma przeprowadzenie postępowania upadłościowego dla wierzycieli.

9. Pre-pack w postępowaniu upadłościowym

Z filmu dowiesz się m. in. czym jest pre-pack i na czym polega jego innowacyjność, jakie są jego zalety, jak wygląda likwidacja majątku w tym postępowaniu.

10. Perspektywa wierzyciela

z filmu dowiesz się m. in. w jaki sposób wierzyciel może uczestniczyć w postępowaniu, jakie prawa przysługują zgromadzeniu wierzycieli, gdzie wierzyciel może znaleźć informacje o przebiegu postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o pomocy dostępnej dla przedsiębiorców skontaktuj się z nami.